4 Δεκεμβρίου, 2023

Central Única dos Trabalhadores

Ψήφισμα υπέρ του λαού της Σαχάραουι Οι αντιπρόσωποι που παρευρίσκονται στο XIV Εθνικό Συνέδριο της CUT –...